39  

, , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()

 

604703381571.jpg  

, , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 DSC09920.JPG

DSC09866.JPG

, , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

  

p7-1.jpg     

, , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(8) 人氣()

 

DSC00995.jpg

, , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

19.jpg
, , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(5) 人氣()

 

cm20110516359542dfcfc979d5983df58d5f386c

, , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(3) 人氣()

 

DSC00222.jpg

, , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

 

1082722_4564662253722_1458364737_n.jpg  

, , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

 

509027157029.jpg  

, , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

 

1000003_4505237648144_1388894921_n.jpg  

, , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(2) 人氣()

 

1014015_4463853533567_1939495657_n.jpg

, , , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

 

1002985_4413751041036_585517503_n.jpg

, , , , , , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(4) 人氣()

 

1016709_4397667238951r_522065519_n.jpg  

, , , , , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

996796_4371439383271_1597375283_n.jpg

, , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(6) 人氣()

 

6663.jpg

, , , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

 

hm1  

, , , , , , , , , , , , , ,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

ㄟ痾..是誰說戴牙套會變瘦!!!

根本不會!!!!!根本不會!!!!!根本不會!!!!!根本不會!!!!!根本不會!!!!!

,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(5) 人氣()

image_1358217543464140

 

,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

恩....就在今晚!!!要戴牙套了

怎麼覺得自己還沒有做足心理準備!!還處在猶豫當中!

,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

  

自從在去年暑假因抽神經的那顆臼齒補的地方掉了,

,

carina 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()